Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık, olarak sorunlarınızı sorunlarımız kabul ederek, en az risk ile en faydalı sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Müvekkillerimize, profesyonel, dinamik ve alanlarında uzman bir kadro ile aşağıda bahsedilenler ile sınırlı olmamakla birlikte şu alanlarda hizmet sunuyoruz:

ŞİRKETLER HUKUKU


Şirketler Hukuku, Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerce düzenlenmiştir.

MİRAS HUKUKU


Miras hukuku, içerisinde vasiyetname, evlilik, mirasın reddi, muris muvazaası, saklı…

İCRA ve İFLAS HUKUKU


İcra hukuku, hukuk sistemimizde gerçek ve tüzel kişilere yargı organları veya doğrudan…

TÜKETİCİ HAKLARI HUKUKU


Tüketici Hakları Hukuku uluslararası alanda B2C şeklinde ifade olunan ilişkiyi…

GAYRİMENKUL HUKUKU


Gayrimenkul hukuku, taşınmaz hukuku, inşaat hukuku olarak genel terimler ile tabir edilen…

REKABET HUKUKU


Rekabet Hukuku, başlıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun…

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU


Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Fikri ve Sınai Hakların korunmasını amaç edinmiş olup…

İŞ HUKUKU


Bugünkü anlamda iş hukuku, devletin işveren – işçi ilişkilerine müdahale etme…

AİLE HUKUKU


Aile hukuku, içerisinde evlat edinme, soybağı, boşanma, evlenme, hısımlık gibi…

İDARE HUKUKU


İdare Hukuku, devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan…

KAMU İHALE HUKUKU


Hukuk ofisimiz olarak alanında uzman kadro ile 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu ile…

VERGİ HUKUKU


Vergi Hukuku, başlıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu…

SİGORTA HUKUKU


Sigorta Hukuku ülkemiz mevzuatına göre riziko üstlenen sigorta şirketleri ve sigorta…

SAĞLIK HUKUKU


Ülkemiz mevzuatında kamu ve özel hastanelerde tedavi görenlerin arasındaki…

CEZA HUKUKU


Ceza Hukuku ülkemizde ve tüm dünyada kanunilik İlkesi ve hukuka aykırı olmayan yolla…

BİLİŞİM HUKUKU


Türk Ceza Kanunu kapsamında 243. Madde ve devamında düzenlenen bilişim sistemine…