Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Fikri ve Sınai Hakların korunmasını amaç edinmiş olup, hakların tesis edilmesi, korunması, ,ihlali, cezai ve hukuki sonuçları mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu süreçte Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım Tescil Belgesinin alınmasıyla icat sahiplerine ve tasarımcılara TPE nezdinde koruma sağlanmaktadır. Bu süreçte yaşanabilecek hak ihlalleri nedeniyle şirketlere ve kişilere profesyonel destek almasını gerektirmektedir. Büromuz, şirketlerin ticari sırlarının devamlılığı, bu bilgilerin ve fikri mülkiyet haklarının devri veya lisans verilmesi suretiyle temliki aşamalarında aktif rol almaktadır.

Bu alanda hukuki uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına haksız ihlallerin durdurulması için ihtarname hazırlanması, savcılık şikâyetleri, fikri ve sınai haklar ceza ve hukuk mahkeme süreçleri, TPE nezdinde açılacak haksız tescillerin iptalleri davaları gibi hizmetlerimiz bulunmakla birlikte bu alanlarda hak kaybına uğrayan müvekkillerin vakit kaybetmeksizin hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları gerekebilmekte ve önerilmektedir.

Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzman kadro ile yalnızca yerel mevzuattaki yetkinliği ile sınırlı kalmayarak AB müktesebatı çerçevesinde mal ve hizmet sektörlerinde yer alan şirketlere gizlilik ve sır paylaşmama sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve değiştirilmesi, hukuki durum tespitinin yapılması ve rapor hazırlanması, TPE nezdinde iptal davaları, Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde dava ve davaya cevap gibi hususlarda danışmanlık yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da hukuki destek vermekteyiz.

Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Şirketlere gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, değiştirilmesi,
 • Ön incelemenin ve hukuki altyapının hazırlanması,
 • Gerekli ihtarnamelerin yapılması,
 • Fikri ve sınai haklar mahkemesinde dava takibi,
 • Savcılık şikâyetleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Türk Patent Enstitüsünde dava takibi,
 • Rekabet Kurulu başvuruları,
 • Yargıtay dava takibi,
 • TPE önünde şirket vekilliği,
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.