Gayrimenkul hukukutaşınmaz hukuku, inşaat hukuku olarak genel terimler ile tabir edilen hukuk dalları, eşya hukuku içerisinde taşınmaz mülkiyeti hakkında hükmedilen hükümlerce düzenlenmiş bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda ortaya çıkabilen hukuki problemler, taşınmazın devredilmesi, taşınmaz devredilirken tapuda yapılacak işlemler, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar, taşınmaz sahibinin gayrimenkul hakkında yanlış bilgi vermesi, taşkın inşaat (Yapılan inşaatın yandaki arsaya taşması, hukukumuzda taşkın inşaat olarak tanımlanır) gibi durumlardır. Bu gibi uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına inşaat sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm danışmanlığı gibi hizmetlerimiz önerilmektedir ve bu alanlarda hak kaybına uğrayan kişilerin, derhal hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları gerekebilmekte ve önerilmektedir.

Hukuk ofisimiz olarak alanında uzman kadro ile mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyet devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmetine ek olarak emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da hukuki destek vermekteyiz.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Kentsel dönüşüm,
 • Kamulaştırma,
 • Acele kamulaştırma,
 • Kamulaştırmasız el atma,
 • Müdahalenin men’i,
 • Tecavüzün ref ‘i
 • Tapu işlemleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 • Kentsel dönüşüm projeleri,
 • Yabancıların mülk edinimi hakkında danışmanlık,
 • Yatırım projelerine danışmanlık,
 • Kentsel dönüşüm projelerine danışmanlık,
 • Gayrimenkul finansmanı,
 • Alım – Satım Sözleşmeleri
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • İnşaat hizmeti kamu ihaleleri, 
 • Gayrimenkul hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

İnşaat ve gayrimenkullerinize ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.