İcra hukuku, hukuk sistemimizde gerçek ve tüzel kişilere yargı organları veya doğrudan yasadan gelen hakların tesisini sağlayan hukuk dalıdır. İcra takibi mahkeme kararı sonucunda yapılabileceği gibi, karar olmaksızın hak sahibi olduğunuza dair yasal delillerle icra müdürlüklerine gidilerek başlatılabilir.

​Gerek bireysel gerek kurumsal açıdan günümüzde çoğu kişi icra hukuku ile tanışmak durumunda kalmaktadır. “Mahkemeden yazı gelmiş ne yapmalıyım?” şeklindeki bir ilk serzenişten ’İcra dairesinden eve tebligat niye gelir?’’, ‘’İcra dairesinden adıma tebligat geldi ancak borcum yok ne yapmalıyım?’’ veya ‘’Bir kişi nasıl icraya verilir?’’, ‘’Bir kişinin malları nasıl haczedilir?’’, ‘’Mallarım üzerinde haciz var mallarımı kullanırsam ne olur?’’, “Haciz nasıl kalkar?” “İflas ettim ne olacak?” “Borçlarımı ödeyemezsem ne olur?” “İflas masası nedir?” “Yeniden yapılanma nasıl olur?” “Kayyım ne yapar?” “İflasın ertelenmesi mümkün mü?” “Tasfiye ne demek?” “Konkordato ilanı nedir?” gibi sorulara kadar tümü icra iflas hukuku tarafından yanıtlanmaktadır.

​Alacaklı da borçlu da olunsa da icra – iflas hukukunda hukuki yardım almak geri dönülmez hak kayıpları yaşamamak için çok önemlidir. Takip ve davaların hızlı ve en az düzeyde masraflı sonuçlanması, davaların sona ermesi ile ilerleyen süreçte başka hukuki sorunların doğmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir.  Her ne iş için olursa olsun, avukatlık hizmeti almak hukuki süreçte hata yapılma riskini azaltacaktır;

Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzman kadromuz ile bireysel veya kurumsal müvekkillerimizin her türlü icra takip işlemlerini yürütmekte, ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan istirdat ve menfi tespit davaları ile takiplere yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Şirket borçları bakımından şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi, borca batık durumlarda iyileştirme projelerinin hazırlanması gibi konularda hukuki destek vermekteyiz.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • İcra takiplerinin başlatılması,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
 • İlamlı takip,
 • İcra takip işlerinin yürütülmesi,
 • İmzaya itiraz,
 • Borca itiraz,
 • Şikâyet,
 • İstirdat davası,
 • Haciz,
 • Menfi tespit davası,
 • İstihkak davası,
 • İtirazın iptali davası,
 • Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi,
 • İyileştirme projesi,
 • İflas masasının kurulması,
 • Maaş haczi müzekkereleri,
 • İflasın verilmesi,
 • İflasın ertelenmesi,
 • Konkordato ilanı,
 • İcra ve iflas hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Bireysel yahut kurumsal alacak ve borçlarınıza ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.