Bugünkü anlamda iş hukuku, devletin işveren – işçi ilişkilerine müdahale etme zorunluluğunun sanayi devriminde doğması ile başlayan nispeten genç bir hukuk dalıdır.  Genel bir ifade ile iş hukuku, iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçiler, çalıştıran işveren ve bunların örgütleri ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.

​Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzman kadro ile bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmeti vermekte ve mevzuattan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler başlıca şunlardır:

 • İş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • İş yeri yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İş hukuku uyuşmazlıklarında dava ve icra takibi,
 • İş yeri devri,
 • İşveren değişikliği,
 • Organizasyon değişikliği, 
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık,
 • İş kazalarında işçi vekilliği,
 • İş kazalarında işveren vekilliği,
 • İş akdi feshi,
 • İnsan kaynakları birimlerine danışmanlık,
 • İşçi vekilliği,
 • İşveren vekilliği,
 • Şirket birleşme ve devralmaları ile yeniden yapılandırmanın ardından işçilerin devri ve ilgili hukuki danışmanlık,
 • Sigorta hizmet tespiti davaları,
 • Haklı fesih, haksız fesih, geçerli fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve vekillik,
 • İşe iade davası,
 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmeleri,
 • Sendikalar ile görüşmelerin yönetilmesi,
 • Bakanlıklar ile görüşmelerin yürütülmesi,
 • İşyerlerinin mevzuata her açıdan uygunluğunun denetimi ve alanında danışmanlık himeti,
 • İş hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümü

İş hukukuna ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.