Rekabet Hukuku, başlıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında şirketler arasındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı nitelikte davranışların denetlenmesi ve yasaklanması yoluyla ekonominin sağlıklı bir rekabet ortamında devamını hedefleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda hukuki uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına mal ve hizmet piyasalarında hizmet sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, sözleşme danışmanlığı gibi hizmetlerimiz önerilmektedir ve bu alanlarda hak kaybına uğrayan müvekkillerin, derhal hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları gerekebilmekte ve önerilmektedir.

Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzman kadro ile yalnızca yerel mevzuattaki yetkinliği ile sınırlı kalmayarak AB müktesebatı çerçevesinde mal ve hizmet sektörlerinde yer alan şirketlere hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve değiştirilmesi, hukuki durum tespitinin yapılması ve rapor hazırlanması, hakim durum, farklı muamele gibi hususlarda danışmanlık yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da hukuki destek vermekteyiz.

Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Rekabet Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Şirketlere hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, değiştirilmesi,
 • Ön incelemenin ve hukuki altyapının hazırlanması,
 • Gerekli idari izinlerin alınması,
 • Hakim durum, eşit durum, sınırlayıcı düzenleme, endüstri dalı araştırması,
 • Şirket birleşme ve devralmaları,
 • Ortak girişim sözleşmeleri,
 • Tedarik sözleşmeleri,
 • Yetkili tek satıcılık sözleşmeleri,
 • Bayilik ve distribitörlük sözleşmeleri,
 • Acente sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Taşeron sözleşmeleri,
 • Dikey anlaşmalar,
 • Yatay işbirliği anlaşmaları,
 • Rekabet Kurulu başvuruları,
 • İdari davalarda şirket vekilliği,
 • Danıştay’da dava takibi,
 • Rekabet Kurulu önünde şirket vekilliği,
 • RekabetHukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.