Ülkemiz mevzuatında kamu ve özel hastanelerde tedavi görenlerin arasındaki ilişki uluslararası sözleşmeler ve yerel kanunlar ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Sağlık hizmetinin sunulmasına ilişkin yaşanan tedavi süresine ve sonrasında hasta ve hekim ilişkisinde hasta haklarını ve hekimin yükümlülükleriyle ve sorumluluklarını açısından ortaya çıkabilecek olan hukuki problemlerde bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hale getirmektedir.

Bu alanda hukuki uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına danışmanlık gibi hizmetlerimiz önerilmektedir. Bu alanlarda hak kaybına uğrayan müvekkillerin, Mali Sorumluluk Sigortasından doğabilecek uyuşmazlıklarÖzel Hastane ve Kamu Hastaneleri ile uzlaşma yoluna gidilmesi, sigorta şirketleriyle anlaşma yoluna gidilmesi, dava açılması gibi hizmetleri başta olmak üzere vakit kaybetmeksizin hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları önerilmektedir.

Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzmanlaşmış kadro ile zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin sağlık hukuku kapsamında gerekli hukuki danışmanlık ve dava takibi gibi hususlarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri ile bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da hizmet sunmaktayız.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Sağlık Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz.

 • Sağlıkta özelleştirme, sağlık hakkı ve hasta hakları hakkında hukuki danışmanlık,
 • Tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar,
 • Hasta ile hekim arasındaki hukuksal ilişkiden kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Hekimin yükümlülükleri ve hukuksal sorumluluğuna gidilmesi,
 • Mali sorumluluk sigortası kapsamında görüşme ve sigortadan zarar tazmini,
 • Komplikasyon ihtimali karşısında hekimin haklarının savunulması,
 • Hekimin ceza sorumluluğu,
 • Özel sağlık kuruluşlarının ve ilaç üreticisinin hukuki sorumluluğuna dair uyuşmazlıklar,
 • İdarenin sorumluluğuna dair hukuki uyuşmazlıklar,
 • Aydınlatılmış Onam ve Hasta Rızası hukuki danışmanlık,
 • Sağlık Hizmeti Sunumunda Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması,
 • Genel sağlık sigortası ve mesleki sorumluluk sigortasından kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıkların takibi,
 • Sağlık hukuku kapsamında dava takibi,
 • Sağlık Hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.