Sigorta Hukuku ülkemiz mevzuatına göre riziko üstlenen sigorta şirketleri ve sigorta ettirenlerin arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigorta edilenin kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve tüm bu durumların sözleşmenin uygulanmasındaki etkisini ve sigortanın veya sorumlunun yaptığı ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara neden olmaktadır. Kuşkusuz sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişimlerin takibiyle uygulanmasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünde ve ortaya çıkan zararların giderilmesi gibi hukuki problemler başta olmak üzere derhal hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti alınması gerekmektedir.

Bu alanda hukuki uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına danışmanlık gibi hizmetlerimiz önerilmektedir ve bu alanlarda hak kaybına uğrayan müvekkillerin, sigorta şirketleri ile uzlaşma yoluna gidilmesi, sigorta tahkim komisyonuna başvuru, dava açılması gibi hizmetleri başta olmak üzere derhal hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları önerilmektedir.

Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzman kadro ile zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin sigorta tahkim komisyonuna başvuru, dava açılması, sigorta şirketleri ile uzlaşma yoluna gidilmesi gibi hususlarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri ile bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da hizmet sunmaktayız.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Sigorta Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz.

 • Araç kazalarına ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Yangın, Hırsızlık, Hayat, DASK, sigortalarında riskin gerçekleşmesi üzerine oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümü,
 • Acente Kuruluşu,
 • Kusurlu şahsa rücu davasının takibi,
 • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki danışmanlık,
 • Değer kaybı talebine ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Sigorta şirketleri ile uzlaşma ve protokol hazırlıkları,
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru takibi,
 • Tüketici ve Asliye Ticaret Mahkemesinde dava takibi,
 • Yargıtay’da dava takibi,
 • Sigorta sözleşmesinin imzalanması sürecinde hukuki danışmanlık,
 • Sigorta Şirketleri önünde şirket vekilliği,
 • SigortaHukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.