Şirketler Hukuku, Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda yer alan hükümlerce düzenlenmiştir. Bu hukuk dalı, ticari hayatın bel kemiği olup, çıkabilen hukuki problemler çeşitlilik göstermektedir. Şirketlerin kurulumundan tasfiyesine kadar çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları gerekebilmekte ve önerilmektedir.

Tuğral Hukuk Ve Danışmanlık olarak alanında uzmanlaşmış kadro ile şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve değiştirilmesi, hukuki durum tespitinin yapılması ve rapor hazırlanması, yatırım teşvikleri, yeniden yapılandırma, hissedar sözleşmelerinin hazırlanması, tasfiye irtibat büroları, şube kuruluşları, sermaye artırımı ve şirket birleşme ve devirleri gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında hukuki destek vermekteyiz.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Şirketler Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Şirket kuruluşu,

 • Ön incelemenin ve hukuki altyapının hazırlanması,
 • Gerekli idari izinlerin alınması,
 • Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması,
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi,
 • Genel kurulların düzenlenmesi,
 • Genel kurul kararlarının iptali,
 • Pay devirleri,
 • Paydaşlar arası şirket idare sözleşmeleri,
 • Kıymetli evrakların izahı ve kıymetli evrak hukukuna dayalı uyuşmazlarıkların çözümü,
 • Çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları,
 • Borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Alım – Satım sözleşmeleri,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Bayilik sözleşmeleri,
 • Kamu ihalelerinde şirket vekilliği,
 • Alacak takibi,
 • Şirket birleştirme ve devralmaları,
 • Şirket tasfiyesi,
 • Şirket yeniden yapılandırmaları,
 • Şirketler hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Hukuki problemlerinizde en az risk ile en faydalı sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Şirketinize ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com  adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.