Vergi Hukuku, başlıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun, Katma Değer Vergisi Kanunu  olmak üzere tüm vergi kanunlarına ilişkin düzenlemelerin tamamını kapsayan zorlu bir hukuk dalıdır. Bu alanda hukuki uyuşmazlıkların doğumuna engel olmak adına danışmanlık gibi hizmetlerimiz önerilmektedir ve bu alanlarda hak kaybına uğrayan müvekkillerin, idare nezdinde uzlaşma yoluna gidilmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarının giderilmesi gibi hizmetleri başta olmak üzere derhal hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almaları önerilmektedir.

Hukuk ofisimiz olarak alanında uzman kadro ile yalnızca yerel mevzuattaki yetkinliği ile sınırlı kalmayarak AB müktesebatı çerçevesinde vergisel hususlarda danışmanlık yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da hizmet sunmaktayız.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından Vergi Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Vergi Daireleri ile uzlaşma,
 • Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve takibi,
 • Vergi indirimleri,
 • Vergi kesintileri,
 • Kurumlar vergisi muafiyetleri,
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırmasına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Gelir vergisine ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Kurumlar vergisine ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Tarh İşlemlerinin takibi,
 • Vergi usulsüzlüklerinin çözümü,
 • Hatalı veya eksik gelir beyanı ve indirimlerin çözümü,
 • Devlet teşvikleri,
 • AR-GE teşviği vergi indirimi,
 • Teşvik şartlarının ihali, projenin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması,
 • Vergi kaçakçılığı ve diğer vergi suçlarında vekillik,
 • İdari davalarda şirket vekilliği,
 • Danıştay’da dava takibi,
 • Vergi Daireleri önünde şirket vekilliği,
 • VergiHukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

Hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuzu arayarak veya tugralhukuk@gmail.com adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorununuz ile ilgili danışabilirsiniz.